Jesteśmy firmą konsultingową, wyspecjalizowaną w doradztwie gospodarczym i doradztwie europejskim dla przedsiębiorców. Współpracujemy z klientami z całej Polski. W prowadzeniu interesów nade wszystko cenimy sobie rzetelność i dotrzymywanie zobowiązań. Największą satysfakcję przynosi nam budowanie długoterminowych bliskich relacji ze stałymi klientami, opartych na lojalności i wzajemnym zaufaniu. Wierzymy, że każdy przedsiębiorca dzięki ciężkiej pracy, uczciwości, podejmowaniu rozsądnych decyzji i odrobinie szczęścia może odnieść sukces rynkowy. Chcemy Państwu w tym pomagać.

Zapraszamy do współpracy !

AKTUALNOŚĆI

17.10.2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 30 stycznia 2017 prowadzi nabór wniosków o dotację w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP".


Dofinansowanie obejmuje projekty polegające na zakupie od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. CZYTAJ DALEJ

6.10.2016

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło przedłużenie konkursu w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej do 6 grudnia 2016 roku.

30.09.2016

We wrześniu zaktualizowano harmonogramy naboru wniosków w siedmiu województwach.

We wrześniu br. opublikowane zostały nowe harmonogramy naboru wniosków w 2016 roku dla 9 programów operacyjnych:RPO Woj. Podkarpackiego, RPO Woj. Podlaskiego, RPO Woj. Dolnośląskiego, RPO Woj. Mazowieckiego, RPO Woj. Lubelskiego, RPO Woj.Kujawsko-Pomorskiego, RPO Woj. Opolskiego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Więcej informacji na Portalu Funduszy Eurpoejskich.

1.09.2016

Ostatni w 2016 roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw".


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone w przedsiębiorstwach. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 1 września do 30 grudnia 2016 roku. Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw a minimalna wartość wydatków kwalifikowanych do 2 mln złotych.
© dfpk.pl 2016