Dotacje na IT w przedsiębiorstwach

W perspektywie finansowej 2014-2020 tylko w kilku województwa dostępne są fundusze pomocowe dla przedsiębiorstw na wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy produkcyjne, handlowe, logistyczne i finansowo-księgowe.

W 2016 roku planowanych jest 6 takich konkursów w następujących województwach:

Warmińsko-Mazurskie

Działanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Termin przeprowadzenia konkursu: Lipiec 2016

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 20.000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200.000 PLN

Poziom dofinansowania: 50%

Śląskie

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Termin przeprowadzenia konkursu: Lipiec/Sierpień 2016

Minimalna wartość dofinansowania: 50.000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 500.000 PLN

Poziom dofinansowania: średni 35%, mali i mikro 45%

Opolskie

Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Termin przeprowadzenia konkursu: III kwartał 2016

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: brak danych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: brak danych

Poziom dofinansowania: średni 45%, mali i mikro 55% lub 70% w ramach pomocy de minimis

Pomorskie

Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane

Termin przeprowadzenia konkursu: IV kwartał 2016

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: nie określono

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 2.000.000 PLN

Poziom dofinansowania: średni 45%, mali i mikro 55%

© dfpk.pl 2016