Dotacje na rozwój eksportu

W perspektywie finansowej 2014-2020 dostępne są fundusze pomocowe dla przedsiębiorstw na rozwój eksportu do krajów Unii Europejskiej jak również na rynki pozaeuropejskie. Fundusze pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu operacyjnego Polska Wschodnia oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych kilku województw.

W 2016 roku planowane są następując konkursy:


Ogólnopolski

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.3.3 „Go to Brand”

Instrument wsparcia tworzy 6 Branżowych Programów Promocji, skierowanych do następujących branż:

 1. Producenci sprzętu medycznego
 2. Producenci kosmetyków
 3. Producenci jachtów i łodzi
 4. Producenci mebli
 5. Sektor usług prozdrowotnych
 6. Sektor informatyczny (producenci sprzętu i oprogramowania)
Termin rozpoczęcia konkursu: 26 czerwca 2016.
Termin zakończenia konkursu: 5 sierpnia 2016.
Poziom dofinansowania: od 60% do 80%

Szczegółowe informacje na temat katalogu wydatków kwalifikowanych i intensywności wsparcia opublikowano na stronie.
Są tam również zamieszczone linki do list branżowych impez targowych, w których udział dofiansowany będzie przez PARP.

W perspektywie finansowej 2014-2020 dostępne są fundusze pomocowe dla przedsiębiorstw na rozwój eksportu do krajów Unii Europejskiej jak również na rynki pozaeuropejskie. Fundusze pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu operacyjnego Polska Wschodnia oraz z Regionalnych Programów Operacyjnych kilku województw.

W 2016 roku planowane są następując konkursy:


Ogólnopolski

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.3.3 „Go to Brand”

Instrument wsparcia tworzy 6 Branżowych Programów Promocji, skierowanych do następujących branż:

 1. Producenci sprzętu medycznego
 2. Producenci kosmetyków
 3. Producenci jachtów i łodzi
 4. Producenci mebli
 5. Sektor usług prozdrowotnych
 6. Sektor informatyczny (producenci sprzętu i oprogramowania)
Termin rozpoczęcia konkursu: 26 czerwca 2016.
Termin zakończenia konkursu: 5 sierpnia 2016.
Poziom dofinansowania: od 60% do 80%

Szczegółowe informacje na temat katalogu wydatków kwalifikowanych i intensywności wsparcia opublikowano na stronie.
Są tam również zamieszczone linki do list branżowych impez targowych, w których udział dofiansowany będzie przez PARP.

Woj. Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Świętokrzyskie

Program Operacyjny Polska Wschodnia Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Etap I – usługi doradcze

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50.000 PLN

Poziom dofinansowania: do 80%

Termin przeprowadzenia konkursu: od 15 kwietnia do 20 maja 2016 r.

oraz październik/ listopad 2016

Etap II – usługi doradcze, udział w targach, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500.000 PLN

Poziom dofinansowania: do 80%

Termin przeprowadzenia konkursu: grudzień 2016

Woj. Małopolskie

Działanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Termin przeprowadzenia konkursu: od 30 marca 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 20.000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200.000 PLN

Poziom dofinansowania: 50%

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy.

Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Woj. Dolnośląskie

Poddziałanie 1.4.1: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne

Poddziałanie 1.4.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Woj. Lubelskie

Działanie 3.4 Marketing gospodarczy

Woj. Łódzkie

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe NŚP

Woj. Mazowieckie

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Modele biznesowe


Woj. Opolskie

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Woj. Kujawsko-Pomorskie

Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowiania przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowiania przedsiębiorstw akademickich

Woj. Warmińsko-Mazurskie

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Woj. Wielkopolskie

Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.


© dfpk.pl 2016