O NAS Jesteśmy firmą konsultingową. Zajmujemy się doradztwem gospodarczym i doradztwem europejskim dla przedsiębiorców. Pomagamy w przygotowaniu projektów i pozyskiwaniu dofinansowania ze środków publicznych na ich realizację. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie rozliczania trwających projektów. Mamy 15-latnie doświadczenie w doradztwie europejskim i ponad 300 obsłużonych klientów.
Więcej
NASZE USŁUGI Kompleksowe doradztwo i pomoc w uzyskaniu dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Kompleksowe doradztwo i pomoc w rozliczaniu projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. Pomoc w przygotowaniu projektów do dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.
Więcej
KONTAKT
Doradztwo Finansowe Piotr Kościukiewicz ul. Prylińskiego 15 30-376 Kraków tel. 12 267 02 01 mob. +48 604 46 58 25 p.kosciukiewicz@dfpk.pl NIP: 615-106-74-07
BIURO ul.Chmieleniec 35/7 30-348 Kraków
NASI KLIENCI Prywatne przedsiębiorstwa, przede wszystkich zaliczające się do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planując swoje inwestycje rozwojowe poszukują wsparcia finansowego z funduszy publicznych. Przedsiębiorcy inwestujący w prace badawczo-rozwojowe albo we wdrożenie wyników zakończonych prac B+R. Eksporterzy, których celem się wejście na nowe rynki zagraniczne lub umocnienie pozycji na tych rynkach. Innowacyjne firmy informatyczne, rozwijające zaawansowane technologicznie oprogramowanie. Konsorcja naukowo-przemysłowe, jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu, realizujące projekty B+R lub związane z komercjalizacją wyników prac badawczych.
Więcej