Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Doradztwo Finansowe – Piotr Kościukiewicz zajmuje się kompleksową obsługą PROCESU pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zajmujemy się sporządzeniem wniosków
o dofinansowanie i rozliczaniem projektów dofinansowanych w ramach:

  • Osi Priorytetowej nr 1 - GOSPODARKA WIEDZY
  • Osi Priorytetowej nr 3 - PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA


Podstawowym źródłem informacji na temat RPO Województwa Małopolskiego jest strona http://www.rpo.malopolska.pl/


Harmonogram wszystkich konkursów w ramach RPO Województwa Małopolskiego w roku 2016 dostępny jest tej na stronie© dfpk.pl 2016