Nasze usługi

W pierwszym półroczu 2016 roku najczęściej kupowanymi od nas usługami były:

 1. Kompleksowa obsługa procesu uzyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 2. Kompleksowa obsługa procesu uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”
  .

 3. Kompleksowa obsługa procesu uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Poddziałanie 2.2.1 „Inwestycje profilowane”.

 4. Kompleksowa obsługa procesu uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Poddziałania 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw”.

 5. Kompleksowa obsługa procesu uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.


W nadchodzących miesiącach polecamy szczególnie następujące usługi:

 1. Kompleksowa obsługa procesu uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Działanie 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”.

 2. Kompleksowa obsługa procesu uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

 3. Kompleksowa obsługa procesu uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Działanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

 4. Kompleksowa obsługa procesu uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

 5. Kompleksowa obsługa procesu uzyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 6. Kompleksowa obsługa procesu uzyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

© dfpk.pl 2016