8.04.2016
MGGP Aero sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na utworzenie centrum badawczo-rozwojowego

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/1/2015 do Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 01.09.2015 r. – 16.11.2015 r.). Jednym z beneficjentów został nasz klient - MGGP Aero sp. z o.o. z Tarnowa, który uzyskał ponad 2 mln zł dofinansowania na utworzenie Centrum Badawczego Innowacyjnych Technologii Teledetekcyjnych. To nasz kolejny sukces w trwającej już 10 rok współpracy z grupą MGGP. W przeszłości wielokrotnie zajmowaliśmy się kompleksową obsługą projektów grupy MGGP finansowanych z funduszy europejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 2004-2006, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Teraz przyszła kolej na projekty badawczo-rozwojowe i projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, które finansowane będą z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.31.03.2016
W Małopolsce trwają konkursy na dotacje dla eksporterów oraz dla producentów urządzeń niezbędne do produkcji energii z OZE

31.03.2016

30 marca rozpoczęły się dwa konkursy na dotacje dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Chodzi o:

Poddziałanie: 3.4.4 Dotacje dla MSP, Typ projektów B - Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

Konkurs potrwa do 29 kwietnia 2016 roku.

Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, czyli dotacje na udział w targach krajowych i zagranicznych oraz zakup usług doradczych niezbędnych do realizacji strategii rozwoju eksportu. Konkurs potrwa do 31 stycznia 2017 roku.

14.03.2016
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ofercie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wciąż dysponuje środkami na udzielanie pożyczek na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców mających swoje siedziby na terenie woj. małopolskiego. Wartość pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi do 250.000 zł, a na rozwój działalności gospodarczej do 400.000 zł.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie http://www.marr.pl/fundusze/pozyczki-i-poreczenia/

Doradztwo Finansowe – Piotr Kościukiewicz oferuje pomoc w uzyskaniu pożyczek z MARR, polegającą na:

- opracowaniu wstępnego planu wykorzystania pożyczki zgodnego z wymaganiami MARR

- sporządzeniu wniosku o pożyczkę

- sporządzeniu biznes planu inwestycji

- udziale w negocjowaniu z MARR szczegółowych warunków umowy pożyczki

Zapraszamy do współpracy.

© dfpk.pl 2016