Piotr Kościukiewicz właściciel
Właściciel przedsiębiorstwa DORADZTWO FINANSOWE – Piotr Kościukiewicz. Mgr organizacji i zarządzania, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie z roku 1990. Ma za sobą 28 lat doświadczenia zawodowego w tym 20 lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Od 13 lat specjalizuje się w doradztwie europejskim dla przedsiębiorców. Liczba klientów firmy Doradztwo Finansowe – Piotr Kościukiewicz obejmuje ponad 300 firm oraz kilka uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu z całej Polski.
Doradztwo Finansowe – Piotr Kościukiewicz jest niezależną firmą konsultingową, która pomaga mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji rozwojowych. Pomagamy w uzyskaniu kredytu bankowego, pożyczki z funduszu pożyczkowego, dotacji z funduszy Unii Europejskiej, znalezieniu inwestora kapitałowego, przeprowadzeniu emisji akcji lub obligacji. Działamy na rynku od 1999 roku. Świadczymy usługi doradcze na terenie całej Polski. Naszymi klientami są firmy: produkcyjne, handlowe, dystrybucyjne, budowlane, transportowe, informatyczne oraz usługowe (szkoleniowe, doradcze, outsourcingowe, internetowe, pośrednictwa finansowego i kancelarie prawne). Od 2003 roku zajmujemy się pomocą dla przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Potrafiliśmy pozyskać dla naszych Klientów finansowanie ponad 200 projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych.
ZESPÓŁ
Pracownicy i współpracownicy firmy Doradztwo Finansowe – Piotr Kościukiewicz to doświadczeni specjaliści z dziedziny doradztwa europejskiego, których kompetencje umożliwiają kompleksową obsługę klientów na każdym etapie procesu pozyskania dofinansowania ze środków publicznych na inwestycje rozwojowe. W latach 2017-2018 najczęściej Zespół zajmował się projektami dofinansowanym z następujących programów dotacji: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MSP Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej