Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (POIR)


POIR to ogólnopolski program dotacji skierowanych do przedsiębiorców, jednostek naukowych, konsorcjów naukowych, konsorcjów przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu. W ramach POIR odbywa się corocznie kilkadziesiąt różnych konkurów.


Podstawowym źródłem informacji na temat POIR jest oficjalna strona Programu
http://www.poir.gov.pl/

Harmonogram wszystkich konkursów w ramach POIR w roku 2016 dostępny jest na tej stronie.


© dfpk.pl 2016